Efitaş İnşaat ENGLISH
ISG Politikası

ISG Politikası

EFİTAŞ İnşaat, faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürü sürekli iyileştirmesini istemektedir.

EFİTAŞ İnşaat,
güvenli çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemeye, kendi çalışanlarının, alt taşeronlarının ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için devamlı çaba göstermektedir.

» Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak ve çalışanların da tüm yasal gerekliliklere uymasını taahhüt etmek,

» Çalışan personellerin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yönlendirmek,

» Tedbiri önceden alarak riskleri azaltmak, isg konularında iyileştirme yapmak ve şartlara uygunluğun sağlanması için sık aralıklarla politikasını gözden geçirmek,

» İSG Yönetim Sistemi kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri tespit etmek, sonrasında ortadan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına devamlı çalışmalar yapmak,

» İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak, çalışmaları bu süreçte yönlendirmek, tüm toplantı ve potansiyel riskleri önleme eğitimlerine personel ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

» Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen zaman dilimlerinde sağlık gözetimlerini yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Firmamızın kararlı ve istikrarlı tutumu ile tüm faaliyetlerinde uygulayacağı ve geliştireceği hedefleridir.

Efitaş İnşaat ENGLISH
ISG Politikası
EFİTAŞ İnşaat, faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürü sürekli iyileştirmesini istemektedir.

EFİTAŞ İnşaat,
güvenli çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemeye, kendi çalışanlarının, alt taşeronlarının ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için devamlı çaba göstermektedir.

» Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak ve çalışanların da tüm yasal gerekliliklere uymasını taahhüt etmek,

» Çalışan personellerin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yönlendirmek,

» Tedbiri önceden alarak riskleri azaltmak, isg konularında iyileştirme yapmak ve şartlara uygunluğun sağlanması için sık aralıklarla politikasını gözden geçirmek,

» İSG Yönetim Sistemi kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri tespit etmek, sonrasında ortadan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına devamlı çalışmalar yapmak,

» İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak, çalışmaları bu süreçte yönlendirmek, tüm toplantı ve potansiyel riskleri önleme eğitimlerine personel ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

» Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen zaman dilimlerinde sağlık gözetimlerini yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Firmamızın kararlı ve istikrarlı tutumu ile tüm faaliyetlerinde uygulayacağı ve geliştireceği hedefleridir.

Efitaş İnşaat ENGLISH
ISG Politikası
EFİTAŞ İnşaat, faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürü sürekli iyileştirmesini istemektedir.

EFİTAŞ İnşaat,
güvenli çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemeye, kendi çalışanlarının, alt taşeronlarının ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için devamlı çaba göstermektedir.

» Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak ve çalışanların da tüm yasal gerekliliklere uymasını taahhüt etmek,

» Çalışan personellerin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yönlendirmek,

» Tedbiri önceden alarak riskleri azaltmak, isg konularında iyileştirme yapmak ve şartlara uygunluğun sağlanması için sık aralıklarla politikasını gözden geçirmek,

» İSG Yönetim Sistemi kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri tespit etmek, sonrasında ortadan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına devamlı çalışmalar yapmak,

» İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak, çalışmaları bu süreçte yönlendirmek, tüm toplantı ve potansiyel riskleri önleme eğitimlerine personel ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

» Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen zaman dilimlerinde sağlık gözetimlerini yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Firmamızın kararlı ve istikrarlı tutumu ile tüm faaliyetlerinde uygulayacağı ve geliştireceği hedefleridir.

Efitaş İnşaat ENGLISH
ISG Politikası
EFİTAŞ İnşaat, faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürü sürekli iyileştirmesini istemektedir.

EFİTAŞ İnşaat,
güvenli çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemeye, kendi çalışanlarının, alt taşeronlarının ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için devamlı çaba göstermektedir.

» Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak ve çalışanların da tüm yasal gerekliliklere uymasını taahhüt etmek,

» Çalışan personellerin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yönlendirmek,

» Tedbiri önceden alarak riskleri azaltmak, isg konularında iyileştirme yapmak ve şartlara uygunluğun sağlanması için sık aralıklarla politikasını gözden geçirmek,

» İSG Yönetim Sistemi kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri tespit etmek, sonrasında ortadan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına devamlı çalışmalar yapmak,

» İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak, çalışmaları bu süreçte yönlendirmek, tüm toplantı ve potansiyel riskleri önleme eğitimlerine personel ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

» Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen zaman dilimlerinde sağlık gözetimlerini yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Firmamızın kararlı ve istikrarlı tutumu ile tüm faaliyetlerinde uygulayacağı ve geliştireceği hedefleridir.