Efitaş İnşaat ENGLISH
Çevre Politikası

Çevre Politikası

EFİTAŞ İnşaat, üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

» EFİTAŞ İnşaat yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek,

» Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymak,

» Çevrenin korunması için sürekli kaynak sağlamak,

» Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanların eğitimine destek vermek,

» Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmek,

» Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,

» Atık ve gürültü etkisini azaltmak,

» Geri dönüşüm imkanları ve atıkları zararsız hale getirmek.

Üst yönetimimizin sorumluluğundadır.

EFİTAŞ İnşaat olarak çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir.
Efitaş İnşaat ENGLISH
Çevre Politikası
EFİTAŞ İnşaat, üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

» EFİTAŞ İnşaat yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek,

» Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymak,

» Çevrenin korunması için sürekli kaynak sağlamak,

» Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanların eğitimine destek vermek,

» Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmek,

» Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,

» Atık ve gürültü etkisini azaltmak,

» Geri dönüşüm imkanları ve atıkları zararsız hale getirmek.

Üst yönetimimizin sorumluluğundadır.

EFİTAŞ İnşaat olarak çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir.
Efitaş İnşaat ENGLISH
Çevre Politikası
EFİTAŞ İnşaat, üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

» EFİTAŞ İnşaat yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek,

» Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymak,

» Çevrenin korunması için sürekli kaynak sağlamak,

» Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanların eğitimine destek vermek,

» Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmek,

» Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,

» Atık ve gürültü etkisini azaltmak,

» Geri dönüşüm imkanları ve atıkları zararsız hale getirmek.

Üst yönetimimizin sorumluluğundadır.

EFİTAŞ İnşaat olarak çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir.
Efitaş İnşaat ENGLISH
Çevre Politikası
EFİTAŞ İnşaat, üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

» EFİTAŞ İnşaat yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek,

» Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymak,

» Çevrenin korunması için sürekli kaynak sağlamak,

» Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanların eğitimine destek vermek,

» Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmek,

» Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,

» Atık ve gürültü etkisini azaltmak,

» Geri dönüşüm imkanları ve atıkları zararsız hale getirmek.

Üst yönetimimizin sorumluluğundadır.

EFİTAŞ İnşaat olarak çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir.