Efitaş İnşaat TÜRKÇE
OSG Policy

OSG Policy

EFİTAŞ İnşaat , faaliyetlerini yürütürken çalışanlarından iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli farkındalığı ve kültürü sürekli geliştirmelerini istemektedir .

EFİTAŞ İnşaat
, güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemek ve çalışanlarının, taşeronlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için sürekli çaba göstermektedir.

»İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata, idari düzenlemelere ve üye kurumların kurallarına uymak ve çalışanların tüm yasal gerekliliklere uymasını sağlamak,

» Çalışanların sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yönlendirmek ,

»İhtiyati tedbirler alarak riskleri azaltmak, İSG konularını iyileştirmek ve koşullara uygunluğu sağlamak için politikasını sık sık gözden geçirmek,

» Kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıklarına neden olabilecek faktörleri belirlemek için sürekli çalışmalar yapmak. İSG Yönetim Sistemini, sonradan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansını artırmak,

»İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu süreçte çalışmaları yönlendirmek, personelimizin katılımını sağlamak ve tüm toplantılarda ve olası risk önleme eğitimlerinde tedarikçiler,

»Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen sürelerde sağlık gözetimi yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Şirketimizin tüm alanlarında uygulayacağı ve geliştireceği hedeflerdir kararlı ve istikrarlı tavrı ile faaliyet göstermektedir.
Efitaş İnşaat TÜRKÇE
OSG Policy
EFİTAŞ İnşaat , faaliyetlerini yürütürken çalışanlarından iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli farkındalığı ve kültürü sürekli geliştirmelerini istemektedir .

EFİTAŞ İnşaat
, güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemek ve çalışanlarının, taşeronlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için sürekli çaba göstermektedir.

»İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata, idari düzenlemelere ve üye kurumların kurallarına uymak ve çalışanların tüm yasal gerekliliklere uymasını sağlamak,

» Çalışanların sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yönlendirmek ,

»İhtiyati tedbirler alarak riskleri azaltmak, İSG konularını iyileştirmek ve koşullara uygunluğu sağlamak için politikasını sık sık gözden geçirmek,

» Kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıklarına neden olabilecek faktörleri belirlemek için sürekli çalışmalar yapmak. İSG Yönetim Sistemini, sonradan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansını artırmak,

»İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu süreçte çalışmaları yönlendirmek, personelimizin katılımını sağlamak ve tüm toplantılarda ve olası risk önleme eğitimlerinde tedarikçiler,

»Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen sürelerde sağlık gözetimi yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Şirketimizin tüm alanlarında uygulayacağı ve geliştireceği hedeflerdir kararlı ve istikrarlı tavrı ile faaliyet göstermektedir.
Efitaş İnşaat TÜRKÇE
OSG Policy
EFİTAŞ İnşaat , faaliyetlerini yürütürken çalışanlarından iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli farkındalığı ve kültürü sürekli geliştirmelerini istemektedir .

EFİTAŞ İnşaat
, güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemek ve çalışanlarının, taşeronlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için sürekli çaba göstermektedir.

»İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata, idari düzenlemelere ve üye kurumların kurallarına uymak ve çalışanların tüm yasal gerekliliklere uymasını sağlamak,

» Çalışanların sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yönlendirmek ,

»İhtiyati tedbirler alarak riskleri azaltmak, İSG konularını iyileştirmek ve koşullara uygunluğu sağlamak için politikasını sık sık gözden geçirmek,

» Kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıklarına neden olabilecek faktörleri belirlemek için sürekli çalışmalar yapmak. İSG Yönetim Sistemini, sonradan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansını artırmak,

»İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu süreçte çalışmaları yönlendirmek, personelimizin katılımını sağlamak ve tüm toplantılarda ve olası risk önleme eğitimlerinde tedarikçiler,

»Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen sürelerde sağlık gözetimi yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Şirketimizin tüm alanlarında uygulayacağı ve geliştireceği hedeflerdir kararlı ve istikrarlı tavrı ile faaliyet göstermektedir.
Efitaş İnşaat TÜRKÇE
OSG Policy
EFİTAŞ İnşaat , faaliyetlerini yürütürken çalışanlarından iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli farkındalığı ve kültürü sürekli geliştirmelerini istemektedir .

EFİTAŞ İnşaat
, güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemek ve çalışanlarının, taşeronlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için sürekli çaba göstermektedir.

»İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata, idari düzenlemelere ve üye kurumların kurallarına uymak ve çalışanların tüm yasal gerekliliklere uymasını sağlamak,

» Çalışanların sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yönlendirmek ,

»İhtiyati tedbirler alarak riskleri azaltmak, İSG konularını iyileştirmek ve koşullara uygunluğu sağlamak için politikasını sık sık gözden geçirmek,

» Kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıklarına neden olabilecek faktörleri belirlemek için sürekli çalışmalar yapmak. İSG Yönetim Sistemini, sonradan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansını artırmak,

»İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu süreçte çalışmaları yönlendirmek, personelimizin katılımını sağlamak ve tüm toplantılarda ve olası risk önleme eğitimlerinde tedarikçiler,

»Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen sürelerde sağlık gözetimi yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,

Şirketimizin tüm alanlarında uygulayacağı ve geliştireceği hedeflerdir kararlı ve istikrarlı tavrı ile faaliyet göstermektedir.